Praksisudvikling

BØRNEPERSPEKTIV

ET BØRNEPERSPEKTIV ER MERE END AT TALE MED BØRN

Et børneperspektiv betyder
AT man lytter til barnets kommunikation – i bred forstand – i forskellige livssammenhænge
AT man undersøger samspillet mellem barnet, andre børn og de voksne – og tilstræber at leve sig ind i hvordan barnet oplever dét der sker i samspillet – i forskellige situationer
AT man drøfter barnets udviklingsbetingelser på forskellige arenaer i barnets hverdagsliv