Praksisudvikling

Evalueringskultur

Evalueringskultur er en særlig måde at tænke og gøre evaluering på

Det ikke er måden man evaluerer på, men den kultur man evaluerer med, der er afgørende for, hvad man får øje på.

Vi arbejder ud fra en antagelse om, at ingen praksis kan indfri et ideal om, at alle børn mødes af imødekommende og nærværende medarbejdere i fleksible pædagogiske organiseringer fra morgen til aften. 

Med kultur som tilgang går vi på opdagelse i praksis for at forstå og forbedre den – både i dens synlige fremtrædelsesformer og i dens ureflekterede skyggesider.

Vi drøfter fx:

Hvad arbejder vi på at opnå i bestemte situationer med børnene?

Hvordan vi arbejder på det?

Hvorfor det er vigtigt?

Hvordan  ved vi det?

For hvem det er vigtigt?

Vi prøver at få øje på selvfølgelige antagelser om børn og god pædagogik i bestemte situationer.