Praksisudvikling

Styrk samarbejdet

Hvad er jeres opgave med barnet eller borgeren? Har I en fælles forståelse af det?

Med afsæt i konkrete situationer:

Hvordan ved vi, hvad der er til barnets eller borgerens bedste?

Hvilke dilemmaer går igen i vores daglige praksis? Hvordan håndterer vi dem?

Hvilke tilgange og metoder arbejder vi med og hvorfor? Hvilke resultater ser vi og hvordan dokumenterer vi dem?