Praksisudvikling

At arbejde med børneperspektiv

Lydhørhed og indlevelse i et børneunivers er centralt for et børneperspektiv

Et børneperspektiv betyder:

-at man lytter til og ser barnets kommunikation i forskellige livssammenhænge-

-at man undersøger samspil mellem barnet, andre børn og andre voksne i forskellige situationer

-at man øver sig i at se med barnet som supplement til at se på barnet med faglige øjne

I drøftelser med kolleger:

Hvad siger barnet? Hvad gør barnet? Hvad tror I barnet vil kommunikere med det?

-hvordan mon barnet oplever dét der sker – sig selv og de andre?  Hvad er der på spil for barnet i de givne situationer?

– hvilke udviklingsbetingelser har barnet i sit hverdagsliv – set med barnets egne øjne? Og set med faglige øjne?