Praksisudvikling

Charlotte Brønsted

Konsulent, lektor, supervisor, proceskonsulent og forfatter.

Mere end 20 års erfaring med kompetenceudvikling for både medarbejdere og ledere inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Typiske målgrupper:

  • Børn i daginstitution og skole
  • Udsatte børn og unge – på normalområdet og på social-specialområdet
  • Voksne på handicap-området

Det faglige fokus har gennem årene været bl.a. de udviklingstemaer, som er beskrevet her på siden, men også andre.

Charlottes CV

Linkedin profil

Samarbejdspartnere:

Inklusionsakademiet

Praksisfællesskabet

Supervision Danmark

Udgivelser

”Det vigtige, men upåagtede samarbejde med pårørende – udfordringer og potentialer” i Tidsskrift for Socialpædagogik, 25. årg, nr. 2, 2022

”Statusudtalelser på døgninstitutioner” (2022) i Matthiessen A. m.fl. (red.) ”Tekster og kommunikation i socialt arbejde”

Kvalitet i dagplejens læringsmiljø – kvalitet i dagplejens læringsmiljø i Glostrup Kommune“ (2018) Bent Madsen og Charlotte Brønsted

Signalement af en specialpædagogisk faglighed BUPL (2017), Bent Madsen og Charlotte Brønsted, Doris Larsen, Ole Steen Nielsen og Christian Quvang

Inklusion i dagtilbud – en undersøgelse af det pædagogiske arbejde med inklusion i fem dagtilbud i Glostrup Kommune  (2016) Bent Madsen og Charlotte Brønsted

Hvordan finder man ind til motivationen?

”At blive en samfundsborger – om socialiseringsprocesser” i ”Pædagogik, introduktion til pædagogens grundfaglighed”, David Thore Gravesen (red.) Systime 2015 

”Portåbneren” i ”0-14”, pædagogisk tidsskrift, Nr. 1/2012