Praksisudvikling

Evalueringskultur i dagtilbud

I dagtilbud er der efterspørgsel på inspiration til at udvikle evalueringskultur.

Evaluering tager afsæt i børns engagementer i hverdagslivet. Vi starter med at undersøge hvad børnene leger, hvad de snakker om, hvem der indgår i relationer med hvem, hvad de ser ud til at være optagede af osv. Vi er også optagede af børnenes undergrundsliv med hinanden og hvad børnenes positioner i dét betyder for deres deltagelsesmuligheder i den fælles praksis.

En vigtig del af at udvikle evalueringskultur er at beskrive og gengive konkrete situationer fra praksis for hinanden. Når situationer kommer under lup opdager vi ofte betydningsfulde træk i barnets interaktion med sin omverden.

Vil du fx vide:

Hvordan bliver evaluering et afsæt for udvikling – i stedet for et punktum, der runder noget af?

Hvordan bliver evaluering en integreret del af en måde at tale om praksis på – i såvel korte drøftelser som i fælles systematiske refleksioner?

Hvordan evaluerer man med et børneperspektiv?

Hvordan kan man dyrke den faglige uenighed i evalueringer, så perspektivrigdom præger samtalen frem for kollegial hensyntagen og konsensus?

– så kontakt mig for en uforpligtende snak om hvad I har brug for