Praksisudvikling

Inklusionsudvikling i Hørsholm kommune

I perioden 2013-2016 var jeg fagligt ansvarlig for et kompetenceudviklingsforløb i inklusion på dagtilbudsområdet i Hørsholm Kommune for ledere, pædagoger og medhjælpere. Jeg varetog al undervisning, sparring og supervision.

Sammen med styregruppen planlagde vi et forløb med undervisning og praksisrefleksion for alle på forskellige slags hold. Vi udviklede kriterier for et fagligt format for personer med særlige ansvarsområder ift. at drive inklusionsudviklingen lokalt i institutionerne. I denne gruppe superviserede jeg de udfordringer, de mødte i deres praksis og gruppen blev undervist i at drive udvikling i egen praksis og i forhold til egne kolleger / medarbejdere

Tilsynsbesøg i 2014 konkluderede at ”tilrettelæggelsen af kursusforløbet og særligt formidlingen har skabt forudsætninger for at omsætte den nye viden til en konkret pædagogisk praksis