Praksisudvikling

Mål og metoder i arbejdet med udsatte unge

I Praksisfællesskabet har vi superviseret medarbejdergrupper, der arbejder med udsatte målgrupper på botilbud. Omdrejningspunkter er:

  • beskrivelse af de unges udfordringer, ressourcer og drømme
  • relevante udviklingsmål
  • metoder og tilgange

Medarbejderne er blevet bedre til at skabe klar sammenhæng mellem problembeskrivelse, mål og valgte tilgange og metoder.

Hvordan arbejder I med mål og metoder?

Er I gode til at adskille beskrivelse og vurdering af beboeren?

Er I gode til at vurdere problemer i beboerens liv med såvel et udefra-blik (de faglige øjne) som et indefra-blik (beboerens eget perspektiv på sit liv)? . Det gør ofte en forskel i forståelsen af, hvad problemer i beboerens liv handler om

Er I gode til at formulere mål for indsatser, som er både meningsfulde for beboeren selv og tilpas konkrete og handleguidende for alle i teamet?