Praksisudvikling

Professionaliseret hjemlighed i dagplejen

Bent Madsen og jeg har i flere år samarbejdet med Glostrup Dagpleje. Vi har undersøgt kvaliteten gennem observationer i dagplejernes hjem, gennem refleksioner over videoer, som dagplejerne selv har optaget og gennem interview med dagplejere, forældre og leder.

I rapporten fra 2018 præsenterer vi begreberne privatiseret og professionaliseret hjemlighed, som vi peger på kan være både dagplejens udfordring og dens potentiale

Hvordan beskriver dagplejeren sine handlinger, mål og intentioner i en given situationer, som andre kigger ‘med på’?

Hvilken betydning har de hjemlige forhold for dét der foregår?
På hvilke måder er de en ressource og på hvilke måder ses der begrænsninger?

Hvordan arbejder man med børn i sit hjem, så hjemmet bliver et læringsmiljø, der fremmer børnenes deltagelsesmuligheder?